Je opleidingsplan.

Het opleidings- en ontwikkelingsprogramma van Linklaters wordt algemeen erkend als een van 's werelds beste in zijn soort. Kenmerkend voor onze juridische opleiding zijn een substantiële investering, innovatieve benadering, ondernemende focus en een internationale kijk op juridisch onderwijs. Op basis hiervan zijn we erin geslaagd een programma te creëren dat gericht is op opleiding en bijscholing tijdens je gehele carrière. Dit wordt op al onze vestigingen wereldwijd op dezelfde wijze ten uitvoer gebracht, en het zwaartepunt ligt op het vormen van een nieuw type advocaat met een internationale insteek. 

Het opleidingsplan is opgebouwd uit twee 'trajecten' bij verschillende praktijkgebieden van elk zo'n anderhalf jaar. Gedurende deze perioden krijg je een ervaren advocaat toegewezen die zal fungeren als jouw steun en toeverlaat en je als mentor zal bijstaan tijdens je ontwikkeling. Elk traject bestaat ook uit seminars en opleidingsmodules die zijn afgestemd op het specifieke praktijkgebied; je zult tevens deelnemen aan het eenjarige intensieve opleidingsprogramma van opleidingsinstituut de Law Firm School.  

De Law Firm School (LFS) verzorgt een opleiding die verdieping biedt in een aantal op de universiteit te volgen vakken. Deze aanvullende opleiding moet verplicht worden gevolgd door alle eerstejaars advocaten van de 14 deelnemende LFS kantoren. De LFS opleiding vormt een aanvulling op de universitaire studie in deze vakken. De aanvullende opleiding in deze vakken geeft de advocaatstagiair de kennis en de inzichten die nodig zijn om als beginnend advocaat op het vereiste niveau te kunnen functioneren in de internationale commerciële en financiële praktijk van de LFS- kantoren. (Zie verder de LFS website: www.thelawfirmschool.nl).

De aanvullende LFS-opleiding vindt plaats tijdens het eerste jaar als advocaatstagiair op een LFS-kantoor. Tijdens dat eerste jaar krijg je het druk: zware werkzaamheden in de praktijk van je nieuwe kantoor en vaak een nieuw privé leven in een nieuwe omgeving. De intensieve LFS-opleiding en de Beroepsopleiding van de Orde komen daar bovenop. Om deze combinatie tot een succes te maken, is een stevige academische basis onontbeerlijk. De LFS opleiding bouwt voort op de opgedane academische kennis en inzichten. Er is dus alle reden om zo veel mogelijk gebruik te maken van de brede opleiding van de universiteiten.

De vele vakken die tijdens de universitaire opleiding worden aangeboden en de (buitenlandse) stages kunnen dus heel nuttig zijn voor de voorbereiding op de advocatuur. Als je echter overweegt om advocaat te worden en met name als je misschien bij één van de 14 LFS kantoren in dienst zou willen treden is het zeer aan te bevelen om gedurende de laatste drie studiejaren in ieder geval te kiezen voor de onderstaande vakken, zo mogelijk met een bijbehorende Europese dimensie.

Wie deze vakken niet tijdens de universitaire studie al met succes heeft afgerond zal voorafgaand aan het volgen van de LFS-opleiding deze vakken zelfstandig grondig moeten bestuderen om het vereiste ingangsniveau te halen. Over deze inhaalslag in een of meer van deze vakken zal het LFS-kantoor waarbij je overweegt in dienst te zullen treden je nader kunnen informeren.

De vakken voor de LFS-voorbereiding zijn:

  • Vermogensrecht
  • Internationaal Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht/ Vennootschapsrecht
  • Burgerlijk Procesrecht
  • Bestuursrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Faillissementsrecht

Vragen over het vorenstaande kunnen worden gericht tot: Law Firm School Office        E-mail: info@thelawfirmschool.nl

Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met SRK, een organisatie die rechtsbijstand verleent, om je de mogelijkheid te geven evaring op te doen met procederen. Tijdens het eerste of tweede traject word je bovendien voor twee à drie maanden gedetacheerd; in deze periode kun je waardevolle vaardigheden ontwikkelen.