Evenementen.

Onze brochure en website geven je weliswaar een globaal beeld van Linklaters, maar er gaat niets boven een persoonlijk gesprek. We nodigen je daarom van harte uit bij ons langs te komen tijdens een van de door ons georganiseerde of bezochte evenementen. Schroom niet om ons aan te spreken en te laten weten met welke vragen je zit. We zullen je altijd eerlijk en duidelijk antwoord geven. Mocht je willen weten waar je aan deel kan nemen, neem dan contact met ons op via email.